Промоции

Закриване на клона ни в Полша.

Уведомление за затварянето на клона ни в Полша. 

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви информираме, че считано от 31-07-2023 клонът в Полша на ИП Интеркапитал Маркетс АД ще преустанови дейността си – няма да сключва нови договори с клиенти, както и няма да участва в обслужването на клиенти с вече сключени договори. Скоро след това клонът ще бъде закрит за постоянно. Очакваната дата на закриването е 14-август-2023, но тя може да се промени, тъй като зависи от различни процедури.

Какво означава това за Вас?

След закриването на клона ни в Полша ние ще Ви обслужваме изцяло и само от централата ни в София, България. Обслужването се състои основно в подаване на информация, приемане на нареждания от Вас и сключване на сделки с финансови инструменти за Ваша сметка. И до сега, голяма част от тези дейности бяха изпълнявани от наши колеги в централата ни в София. Съзнаваме, че наличието на клон и служители в Полша може да е повлияло на решението Ви за сключване на договор с нас и поддържане на сметки за финансови инструменти при нас.

След 31-07-2023 ще може да изисквате информация, да подавате нареждания за сделки с финансови инструменти и да прилагате свързани с тях документи по който и да е от следните начини:

  • Посещавайки централния ни офис на ул. Г. С. Раковски 140, София 1000, България;
  • Дистанционно по имейл на адрес: trading@intercapitalmarkets.com;
  • Чрез нашите електронни системи за търговия (Infront или ICM FX);
  • Чрез нашия клиентски портал на адрес: www.icmrk.com;
  • По телефон на +359 2 921 0510.

Няма вече да можете да ни се обадите или да посетите клонът ни в Полша.

Колегите, които ще имат удоволствието да Ви обслужват ще са регистрирани в Българската Комисия за финансов надзор, като лица обслужващи клиенти, брокери, инвестиционни консултанти или изпълнителни директори. Ще се стараем да продължим да ви обслужваме на полски, но моля имайте предвид, че може да не разполагаме с колеги имащи полския за майчин език.

Ако заради това закриване на клона, или по каквито и да е други причини, решите да прекартите договора си с нас, може да го направите по всяко време до или след закриването на клона. Ако се налага прехвърляне към друг инвестиционен посредник на Ваши финансови инструменти съхранявани при нас то ние ще извършим това прехвърляне напълно безплатно, няма да го утежняваме с никакви такси, комисионни или други разходи.

Ако имате въпроси моля не се колебайте да се свържете:

Всички клиенти, които биха могли да бъдат повлияни от това наше решение, ще бъдат информирани и индивидуално по имейл. 

 

 

Промени в тарифата.

Уведомление за промени в тарифата ни за брокерски услуги. 

Уведомяваме ви, че считано от 16.07.2023 г. влиза в сила нова Обща тарифа на ИП „Интеркапитал Маркетс“ АД към договорите за предоставяне на брокерски услуги.

Основните промени спрямо до сега действащата тарифа са както следва:

  1. За сделки в САЩ и Канада се въвеждат две нива на комисионни според цената на търгуваната акции (до 1 долар и над 1 долар); въвежда се също промяна в разпределението между комисионната за ИП "Интеркапитал Маркетс" АД и външните разходи, без да се променя общият размер на разходите за клиента;
  2. Променени са комисионните за сделки в Гърция и Австрия;
  3. Има промени в цените за ползване на някои версии на електронната платформа за търговия Infront, като ползването на Infront Web и Infront Mobile остава безплатно;
  4. Разходите за съхранение на финансови инструменти остават непроменени, но са показани по-ясно в тарифата;
  5. Таксите за Фонда за компенсиране на инвеститорите са актуализирани и са показани на по-ясно място в тарифата.

Тарифата е изменена с решение на Съвета на директорите от 08.06.2023 г.

Клиентите, които не са съгласни с измененията в Тарифата, имат право да прекратят договора си без предизвестие по реда на чл. 4а, ал. 4 от Общите условия преди датата на влизане в сила на новата тарифа, като уведомят писмено за това инвестиционния посредник, без да носят отговорност за неустойки и разноски, с изключение на разноските, свързани с притежаваните от тях активи.

С новата Тарифа можете да се запознаете на нашата уеб страница на адрес: https://www.intercapitalmarkets.com/bg/content/документи