Услуги за индивидуални клиенти

 

Всички сметки са мулти-валутни на мулти-национални

Видове сметки

На базата на вида финансови инструменти, които имате намерение да търгувате, ние предлагаме три основни вида брокерски сметки:

  • ICM 1 – брокерска сметка за парични инструменти на всички пазари - това обикновено са акции, облигации, ETF-и, взаимни фондове или други финансови инструменти, за които стойността се заплащат изцяло (за разлика от деривати например, където клиентите плащат само част от условната стойност).
  • ICM Деривати –това е сметката за търговия и притежаване на фючърси, опции и договори за разлика върху акции и други договори за деривати.

Всички тези видове сметки притежават нашата мулти-валутна функция, което означава, че можете да заредите вашата сметка в една валута (например да депозирате PLN) и след това да търгувате инструменти или изтеглите пари в друга валута.