Target Доход

Дивидентни акции или Държавни Ценни Книжа – и двете могат да бъдат интересни

Много източници на доход

Нашите TARGET Доход портфейли също се управляват активно - опитвайки се да победят пазарния бенчмарк в своите съответни сегменти. Въпреки това, генерирането на доходи и по-ниския риск са основният акцент тук. Искаме тези портфейли да са по-малко волатилни и избираме инвестиции, които да генерират текущ доход. Това могат да бъдат лихвени плащания по Държавни Ценни Книжа или корпоративни облигации или дивиденти от зрели компании със стабилни приходи.

Нашите TARGET Доход портфейли са по-подходящи за хора с по-кратък инвестиционен хоризонт или които са по-чувствителни към риска (предпочитат да не поемат твърде много риск). В момента предлагаме два TARGET Доход портфейла, като смятаме да предложим още видове.

 
  • Дивидентни акции - Ние мислим, че диверсифициран портфейл от акции на зрели компании, със стабилни приходи и пазари, които разпределят голяма част от печалбата си като дивидент, е една много добра възможност за инвеститори, които търсят едновременно доход и сигурност.
  • Държавни Ценни Книжа - Ние сме развили дълбоко познаване за Източноевропейските пазари на Държавни Ценни Книжа. Ние вярваме, че страни със стабилна фискална позиция като България или такива, които имат солиден икономически растеж като Полша, представляват атрактивна възможност за инвеститорите в Държавни Ценни Книжа.

 

 

Пълен списък на TARGET доход портфейли

Моля, вижте по-долу пълния списък на TARGET Доход портфейли, които предлагаме в момента. Моля, прочетете инвестиционната политика и други подробности относно всеки портфейл:

  • Европейски дивидентни акции
  • Източноевропейски Държавни Ценни Книжа