Instrumenty

Nasza siła to rynki akcyjne...

Handlowanie elektroniczne na instrumentach bazowych

Z ICM możesz handlować instrumentami bazowymi na wielu rynkach na całym świecie, składając zlecenia u nas przez telefon lub przy użyciu którejkolwiek wersji platformy INFRONT (stacjonarna, internetowa lub mobilna). Jesteś właścicielem akcji i możesz ją przerzucić na swoim rachunku u innego maklera w każdej chwili. Możesz również uczestniczyć na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy i skorzystać ze swojego prawa głosu. Dotyczy to nie tylko naszych lokalnych rynków w Polsce i Bułgarii lecz również wszystkich rynków do których umożliwiamy Ci dostęp.

 

... lecz oprócz akcji, oferujemy również handlowanie obligacjami i instrumentami pochodnymi na całym świecie

Obligacje

Rynki obligacji różnią się znacząco w porównianiu z rynkami akcyjnymi tym, że obligacje są zwykle handlowane poza rynkami zorganizowanymi. Transakcje są najczęściej negocjowane bezpośrednio pomiędzy brokerami. Uczestniczyliśmy w transakcjach wartych ponad 4 mlrd USD w przeciągu ostatnich 3 lat. Mamy rozbudowaną i stale rosnącą sieć kontrahentów, która pozwala nam zaoferować najlepszą realizację zleceń. Obligacje, szczególnie skarbowe, są jedynymi instrumentami, w przypadku których możemy stać się drugą stronę transakcji, a nie być jedynie pośredniczącym. Klienci mogą u nas składać zlecenia na zakup lub sprzedaż obligacji przez telefon. Umożliwiamy również dostęp do wielu przydatnych informacji dla obligacji na naszej platformie INFRONT.

 

Z przyjemnością pomożemy stworzyć oraz wdrożyć strategię headgingową lub inwestycyjną

Oferujemy również korzystną realizacje zleceń dla kontraktów futures oraz opcji. Niezależnie od tego, czy Twoja strategia zakłada zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym, stopami procentowymi, wahaniami cen surowców bądź chcesz inwestować w akcje lub indeksy używając futures lub opcji - my pomożemy Ci zrealizować Twój cel. Podobnie jak w przypadku obligacji - zlecenia składane są przez telefon. Natomiast pracujemy ciężko nad dodaniem instrumentów pochodnych do platformy INFRONT, w której już jest wiele danych dotyczących instrumentów pochodnych.

Kontrakty na różnice kursowe (CFD) na waluty, indeksy i towary. 

Kontrakty na różnice kursowe (CFD)

IP Intercapital Markets AD oferuje handel kontraktami na różnice kursowe (CFD), indeksami oraz towarami. Współpracujemy z zaufanym partnerem – licencjonowanym polskim brokerem XTB S.A., nadzorowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego. W celu łatwego i wygodnego zawierania transakcji, klienci IP Intercapital Markets AS otrzymują dostęp do elektronicznego systemu transakcyjnego o nazwie „ICMFIX”, który zapewnia zdalny dostęp do rachunków klientów, notowań, możliwość łatwego składania zleceń, potwierdzeń zawartych transakcji, przydatnych informacji rynkowych itp. Ostrzeżenie o ryzyku: Kontrakty na różnice kursowe (CFD) i transakcje walutowe są instrumentami finansowymi wysokiego ryzyka, które wymagają szczególnej wiedzy. Handel z dźwignią może skutkować szybką utratą środków. Około 80% inwestorów traci pieniądze podczas handlu na CFD. Zastanów się czy rozumiesz jak działa mechanizm CFD i czy możesz sobie pozwolić na duże ryzyko utraty zainwestowanych środków.

 

 

 

 

Ważne Wiadomości

 • Zawiadomienie o zamknięciu naszego Oddziału w Polsce.

Chcielibyśmy Państwa poinformować, iż od dnia 31-07-2023 Oddział w Polsce Domu Maklerskiego Intercapital Markets zakończy swoją działalność operacyjną na rzecz klientów – nie będzie zawierał umów z klientami, jak również nie będzie brał udziału w obsłudze klientów, którzy posiadają zawarte umowy. Wkrótce po tym terminie Oddział zostanie zamknięty na stałe. Planowana data tego ostatecznego zamknięcia to 14-08-2023, jednak może ona ulec zmianie, ponieważ zależy od różnych procedur.

Co oznacza zamknięcie Oddziału dla Państwa?

Po zamknięciu Oddziału w Polsce będą Państwo obsługiwani wyłącznie oraz całkowicie przez centralę w Sofii, Bułgarii. Obsługa polega głównie na udzielaniu Państwu informacji, przyjmowaniu od Państwa zleceń i zawieraniu transakcji na instrumentach finansowych na rachunek Klienta. Również do tej pory większa część tych czynności była wykonywana przez naszych współpracowników w centrali w Sofii. Jednak jesteśmy świadomi, że funkcjonowanie Oddziału oraz pracowników w Polsce mogło mieć wpływ na Państwa decyzję o zawarciu z nami umowy i prowadzeniu u nas rachunków instrumentów finansowych.

Po 31-07-2023 będzie można zwrócić się o przekazanie informacji, składać zlecenia do transakcji na instrumentach finansowych oraz przekazywać dokumenty związane z nimi w którykolwiek z wymienionych poniżej sposobów:

 • W centralnym biurze przy ul. G.S. Rakovski 140, Sofia 1000, Bułgaria;
 • Zdalnie drogą mailową na adres: trading@intercapitalmarkets.com;
 • Poprzez jeden z naszych elektronicznych systemów transakcyjnych (Infront lub ICM FX);
 • Za pośrednictwem naszego portalu: www.icmrk.com;
 • Drogą telefoniczną pod numer: +359 2 921 0510.

Nie będą już mogli Państwo zadzwonić do oddziału lub spotkać się z nami w naszym oddziale w Polsce.

Współpracownicy, którzy będą mieli przyjemność obsługiwać Państwa będą zarejestrowani w Bułgarskiej Komisji Nadzoru Finansowego jako specjaliści ds. obsługi klienta, maklerzy, doradcy inwestycyjni lub dyrektorzy wykonawczy. Postaramy się nadal obsługiwać Państwa w języku polskim, jednak należy brać pod uwagę, iż możemy nie mieć pracowników posługujących się językiem polskim jako językiem ojczystym.

Jeżeli z powodu zamknięcia Oddziału lub z jakiegokolwiek innego powodu zdecydują się Państwo na wypowiedzenie umowy z nami, można dokonać tego w każdej chwili przed jak również po zamknięciu Oddziału. W przypadku konieczności przeniesienia instrumentów finansowych przechowywanych na rachunku maklerskim u nas do innego domu maklerskiego, przeniesienie to zostanie zrealizowane całkowicie za darmo, bez naliczania jakichkolwiek opłat lub prowizji.

Jeżeli mają Państwo pytania prosimy o kontakt z nami w następujący sposób:

 

 • Nowa Tabela Opłat. 

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 16.07.2023 r. wchodzi w życie nowa Tabela Opłat i Prowizji IP „Intercapital Markets” AD do umów o świadczenie usług maklerskich zawartych z Intercapital Markets.

Zostały dokonane następujące zmiany:

 1. Do transakcji w USA i Kanadzie zostały wprowadzone dwa poziomy prowizji według ceny akcji będących przedmiotem transakcji (do 1 dolara i ponad 1 dolara); wprowadzona została zmiana również w podziale prowizji dla Intercapital Markets oraz przeznaczonych na koszty zewnętrzne, bez zmian ogólnych kosztów ponoszonych przez klienta.
 2. Zmiana prowizji do transakcji na rynku w Grecji oraz Austrii.
 3. Zostały wprowadzone zmiany w cenach za korzystanie z niektórych wersji elektronicznej platformy transakcyjnej Infront, jednak korzystanie z Infront Web oraz Infront Mobile pozostaje darmowe.
 4. Koszty przechowywania instrumentów finansowych pozostają bez zmian, a opłaty na rzecz Funduszu Gwarancyjnego dla Inwestorów pozostały zaktualizowane oraz wyszczególnione w bardziej widocznym miejscu w Tabeli opłat i prowizji.

Tabela Opłat i Prowizji została zaktualizowana decyzją Rady Dyrektorów z dnia 08.06.2023 r.

Klienci, którzy nie wyrażają zgody na zmiany w Tabeli Opłat i Prowizji, mają prawo wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, zgodnie z art. 4a, ust. 4 Regulaminu świadczenia usług maklerskich, przed wejściem w życie nowej Tabeli Opłat i Prowizji, składając wypowiedzenie w formie pisemnej w domu maklerskim, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów i opłat, z wyjątkiem kosztów związanych z posiadanymi przez nich aktywami finansowymi.

Nową Tabelę Opłat i Prowizji można sprawdzić pod następującym linkiem: https://www.intercapitalmarkets.com/pl/content/dokumenty