Ochrona danych i polityka prywatności RODO

Od 25 maja 2018 r. zaczynają obowiązywać nowe przepisy w sprawie ochrony danych osobowych, znane powszechnie jako RODO. Głównym celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. Intercapital Markets AD przetwarza Twoje dane m.in. w celu zawarcia umowy, prowadzenia rachunków maklerskich, bezpiecznego realizowania dyspozycji, a także by informować o nowych usługach i produktach.

Ogólne informacje:

 • jakie dane i w jakim celu przetwarzamy

 • kto czuwa nad prawidłowym przetwarzaniem danych

 • jakim podmiotom dane mogą być udostępnione

 • jakie są Twoje prawa i obowiązki domu maklerskiego

 • w jaki sposób łatwo zarządzisz swoimi zgodami

Jakie kategorie Twoich danych osobowych przetwarzamy?

 • Podstawowe dane, które przetwarzamy to dane osobowe, kontaktowe i identyfikacyjne.

Skąd pozyskujemy Twoje dane osobowe?

 • Dane otrzymujemy bezpośrednio od Klienta

Kto jest administratorem Twoich danych?

 • Administratorem Twoich danych w ramach usług oferowanych przez nas jest Intercapital Markets AD, z siedzibą w Bułgarii, przy ul. Dobrudza 6, Sofia 1000, adres e-mail: office@intercapital.bg

 • Powierzone nam informacje są odpowiednio zabezpieczone i wykorzystywane wyłącznie do właściwych celów.

Dostęp do Twoich danych osobowych – wewnątrz struktury organizacyjnej Intercapital Markets będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Dom Maklerski pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie. W pewnych sytuacjach Twoje dane osobowe mogą być ujawniane przez Dom Maklerski odbiorcom poza strukturą Domu Maklerskiego. Zawsze w takiej sytuacji Dom Maklerski dokładnie bada podstawę prawną ujawnienia danych osobowych. Należy zwrócić uwagę, że odbiorcą danych w rozumieniu Rozporządzenia jest zarówno podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Domu Maklerskiego, jak i podmiot, któremu dane są udostępniane dla jego własnych celów (np. organy administracji publicznej).

Długość okresu przetwarzania danych:

 • Do czasu zakończenia umowy, a po tym czasie, w innych zgodnych z prawem celach, związanych z umową np. okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń tj. 10 lat.

Komu Twoje dane mogą być ujawniane?

 • Uprawnieni pracownicy Domu Maklerskiego

 • Organy publiczne i instytucje uprawnione do żądania dostępu

 • Podmioty współpracujące z Domu Maklerskiego, np. kurierzy lub producenci kart płatniczych

Jakie są Twoje prawa?

 • Przysługuje Ci szereg praw dotyczących danych osobowych, w tym: prawo dostępu do nich, możliwość zmian, ograniczenie przetwarzania.

 • Pamiętaj jednak, że podczas zawierania umowy, niektóre dane są niezbędne do jej podpisania.

 • Formalności związanie z zarządzaniem Twoimi danymi załatwisz w oddziale Intercapital Markets AD.