Portfele Target Income

Akcje wypłacające dywidendy czy obligacje skarbowe - obie klasy aktywów mogą być interesujące

Wiele źródeł dochodu

Nasze portfele Target Income są również aktywnie zarządzane, starając się osiągnąć wynik lepszy niż rynek w odpowiednim segmencie. Natomiast regularny dochód i niski poziom ryzyka są tu na pierwszym miejscu. Chcemy aby te portfele cechowały się niższą zmiennością i wybieramy inwestycje, które generują stały i stały dochód. Dochodem mogłyby być odsetki z obligacji skarbowych lub korporacyjnych bądź dywidendy od dużych spółek osiągające stabilne przychody.

Nasze porftele Target Income są najbardziej odpowiednie dla osób z krótszym horyzontem inwestycyjnym lub którzy mają niską skłonność do ryzyka. Oferujemy obecnie dwa portfele Target Income i pracujemy nad dodaniem innych.  

 
  • Spółki wypłacające dywidendy - Uważamy, że zdywersyfikowane portfele akcji dojrzałych spółek ze stabilnymi przychodami, operujące na przewidywalnych rynkach, które wypłacają dużą część swoich przychodów jako dywidendy to bardzo dobry wybór dla inwestorów chcących otrzymywać stały dochód, nie ponosząc przy tym zbyt dużego ryzyka.
  • Obligacje skarbowe - Mamy bardzo dużą wiedzę na temat obligacji skarbowych Europy Wschodniej. Uważamy, że kraje ze stabilną sytuacją fiskalną jak Bułgaria lub kraje mające solidne podstawy wzrostu gospodarczego jak Polska, reprezentują atrakcyjną okazję dla osób chcących inwestować w obligacje skarbowe.

 

 

Pełna lista portfeli Target Income

Poniżej przedstawiamy pełną listę portfeli Target Income, które obecnie oferujemy. Prosimy zapoznać się z prospektem informacyjnym każdego portfela.

  • Europejskie spółki dywidendowe
  • Obligacje skarbowe Europy Wschodniej