Rynki

Pełny zakres usług dla Polski i Bułgarii

Rynki lokalne

Firma Intercapital Markets została pierwotnie zarejestrowana w Bułgarii. Otrzymaliśmy licencję Bułgarskiej Komisji Nadzoru Finansowego oraz jesteśmy członkami Bułgarskiej Giełdy Papierów Wartościowych w Sofii i Bułgarskiego Centralnego Depozytu Papierów Wartościowych. Jesteśmy zarazem dumni tym, że Polska jest dla nas również lokalnym rynkiem. Jesteśmy członkiem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie od 2010 roku, a od 2014 roku mamy oddział w Polsce w którym pracuje polski zespół. Działalność naszego oddziału w Polsce jest monitorowana przez Polską Komisję Nadzoru Finansowego.

 

Korzystny dostęp do rynków światowych

Międzynarodowe rynki kapitałowe

Dzięki starannie wybranym partnerom, mamy korzystny dostęp do wielu giełd na całym świecie. Nasz system do elektronicznego handlowania (Infront Trading Platform) umożliwia dostęp do następujących krajów: Stany Zjednoczone, Kanada, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Holandia, Belgia, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Dania, Finlandia, Szwecja, Norwegia, Turcja. Jesteśmy w stanie wykonywać zlecenia przez telefon na wielu innych rynkach i stale pracujemy nad podłączeniem ich do naszej platformy do handlu elektronicznego.