Oferta indywidualna

 

Wszystkie rachunki są multiwalutowe i multipaństwowe

Rodzaje rachunków

W zależności od rodzaju instrumentów finansowych, którymi zamierzasz handlować oferujemy trzy podstawowe rachunki maklerskie:

  • ICM 1 – to standardowy rachunek maklerski dla handlowania instrumentami pieniężymi takie jak akcje, obligacje, kontrakty ETF, fundusze inwestycyjne lub inne instrumenty finansowe, wartość których opłacana jest w całości (w odróżnieniu od instrumentów pochodnych na przykład, gdzie klienci płacą część wartości referencyjnej).
  • ICM Derivatives – jest to rachunek dla handlowania kontraktami futures, opcjami, kontraktami na różnice kursowe (Contract For Difference - CFD) oraz innymi instrumentami pochodnymi.

Wszystkie rodzaje rachunków mają funkcję rachunku multiwalutowego, dzięki czemu można zasilić rachunek w jednej walucie (na przykład dokonać wpłaty w złotówkach) i handlować instrumentami finansowymi lub wypłacić środki pieniężne w innej walucie.