Oferta dla Firm

 

Małe i duże firmy korzystają z naszych usług z różnych powodów

Wysokiej jakości usługi dla firm

Z naszych usług maklerskich mogą korzystać różnego rodzaju firmy - małe, duże, lokalne, międzynarodowe, notowane lub planujące wejście na giełdę. Może prowadzisz działalność poprzez podmiot prawny (być może zarejestrowany w innym kraju), którym inwestujesz w instrumenty finansowe. Może twoja spółka posiada ekspozycje na waluty obce, stopy procentowe, ceny surowców i chcesz obniżyć ryzyko za pomocą hedgingu. Mógłbyś również prowadzić spółkę notowaną na giełdzie, która planuje dokonać podwyższenia kapitału własnego lub chciałbyś sprzedać swoje udziały na giełdzie. Oferujemy usługi wysokiej jakości w każdym z tych przypadków .

 

Usługi transgraniczne oraz lokalne dla emitentów

Usługi dla emitentów

Posiadamy uprawnienia do prowadzenia emisji akcji z prawem poboru dla spółek notowanych na giełdzie oraz IPO (pierwsza oferta publiczna) w Polsce (na głównym rynku GPW, NewConnect, a także na Catalyst) oraz w Bułgarii. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pomocy przy pozyskiwaniu finansowania poprzez ofertę publiczną oraz prywatne emisje papierów wartościowych.

 

Zmniejszyć i kontrolować ryzyko

Hedging

Firmy posiadają różne ekspozycje, które chciałyby kontrolować. Może to być ryzyko walutowe, jeżeli firma ma przychody w jednej walucie i koszty w innej; ryzyko stopy procentowej jeżeli pożyczka została zaciągnięta przy zmiennej stopie procentowej; ekspozycja na różne surowce, od oleju i surowców rolnych po metale. Dzisiejsze rynki finansowe stały się o wiele bardziej dostępne niezależnie od rozmiarów prowadzonej działalności. Nie tylko wielki przewoźnik lotniczy może zabezpieczać się przez zmianą cen paliw. Jeden z naszych klientów, który działa w branży turystycznej, zgłosił się do nas, ponieważ chciał zarządzać ryzykiem zmian cen ropy, za które linie lotnicze obarczały go dodatkowo. Wśród naszych klientów są również firmy budowlane, które chcą się zabezpieczyć przed zmianą cen paliw, ponieważ w trakcie przetargów publicznych muszą wyznaczyć cenę, a prace wykonują przez następne 2-3 lata, a w tym okresie są one narażone na zmiany cen paliw. Korzystając z kontraktów futures lub opcji, możesz zneutralizować lub zmniejszyć ryzyko stóp procentowych lub zmian cen na rynku walutowym.

 

Wykorzystaj optymalnie środki pieniężne firmy

Zarządzanie środkami pieniężnymi

Menedżerowie często nie zdają sobie sprawy z tego, że rachunek maklerski mógłby być lepszym rozwiązaniem niż rachunek bankowy, jeśli chcą optymalnie wykorzystać dostępne środki pieniężne. Dostęp do różnego rodzaju instrumentów finansowych niższego ryzyka (fundusze rynku pieniężnego, obligacje skarbowe i inne) stanowi bardzo dobre rozwiązanie. Funkcja multiwalutowa naszych rachunków maklerskich może również przyczynić się do obniżenia kosztów związanych z wymianą walut. Jest to szczególnie ważne w przypadku mniejszych firm, które nie są w stanie wynegocjować preferencyjnych warunków z bankami, a także w przypadku firm prowadzących działalność w mniej popularnych walutach, takich jak liry tureckie, leje rumuńskie lub inne.