Portfele Target Growth

Od inwestycji w odpowiednim momencie do inwestycji o solidnych fundamentach

Wiele sposobów na osiągniecie wzrostu

Wielu zarządzających funduszami w Polsce i na całym świecie, którzy próbują osiągnąć wynik lepszy niż rynek mają wyniki, które są lepsze niż stopy zwrotu odpowiadających indeksów giełdowych. Takie zarządzanie nazywa się aktywnym. W przeciwieństwu do niego, pasywne zarządzanie polega na tym, iż celem jest osiągnięcie wyniku jak najbardziej zbliżonego do odpowiadającego indeksu. My w Intercapital Markets zarządzamy aktywnie funduszami. Poprzez nasze portfele Target Growth staramy się osiągnąć lepsze wyniki niż odpowiedni segment rynkowy. Ponadto, dla większości naszych portfeli Growth, staramy się osiągnąć wyższe stopy zwrotu, mierzone absolutną wartością, a więc bez uwzględnienia ryzyka.

Aktywnie zarządzający funduszami używają wiele różnych sposobów na osiągniecie wysokich wyników. Jesteśmy świadomi tego, że nie ma strategii, która będzie działać wiecznie, dlatego oferujemy klientom duży wybór. Różne strategie użyte w naszych portfelach, wykorzystują mocne strony i doświadczenia naszych ekspertów zarządzającymi funduszami.

 
  • Market Timing - Nasz portfel Poland Market Timing stara się osiągnąć wysoki zwrot mierzony absolutną wartością inwestując w indywidualne akcje spółek w najbardziej odpowiednim momencie.
  • Inwestycje o solidnych fundamentach - Nasze portfolio Polskie i globalne akcje typu Growth koncentruje się na gospodarki, sektory i spółki, które powinny mieć wyższy wzrost aktywności gospodarczej i przychody finansowe. Portfel inwestowany jest w akcje takich spółek, co do których oczekiwanie jest, iż ceny będą odzwierciedlać wartość fundamentalną na przestrzeni średniego okresu.  

 

 

Pełna lista portfeli Target Growth

Poniżej przedstawiamy pełną listę portfeli Target Growth, które obecnie oferujemy. Prosimy zapoznać się z prospektem informacyjnym każdego portfela

  • Market Timing
  • Polskie i globalne akcje typu Growth