Dostęp do lokalnych i międzynarodowych rynków

Dostęp do większej liczby rynków, w tym do Twojego rynku lokalnego, z jednej platformy transakcyjnej oraz z tym samym domem maklerskim zapewnia więcej możliwości. Płynne przenoszenie inwestycji pomiędzy rynkami oraz opcja przewalutowania pozwala inwestorom łatwo korzystać z tych możliwości.

Intercapital Markets jest lokalnym domem maklerskim, działającym zarówno na polskim jak i bułgarskim rynku papierów wartościowych. Dla tych rynków oferujemy pełen zakres usług maklerskich, w tym badania, analizę rynku oraz opinie na temat poszczególnych akcji. Zapewniamy również bezpośredni dostęp do głównych rynków w Europie i Stanach Zjednoczonych, jak również do mniejszych, lecz bardzo dynamicznych rynków, takich jak Turcja czy Rumunia. Umożliwiamy dokonanie wpłaty na rachunek w różnej walucie i przeliczenie kwoty po kursie rynkowym. Następnie można handlować akcjami i innymi instrumentami finansowymi, takimi jak obligacje. Co więcej, nasi klienci mogą handlować na wszystkich dostępnych rynkach, w tym na lokalnych rynkach w Warszawie i Sofii, z tego samego ekranu oraz z tego samego konta. Pozwala to na łatwiejsze korzystanie z większego zakresu możliwości na rynkach zagranicznych bez żadnych utrudnień.