Zarządzanie Portfelem

Wiemy że inwestycje to nie tylko pieniądze dla naszych klientów. To również bezpieczeństwo, marzenia, jakość życia i wiele więcej. Nikt nie może zagwarantować wyników. To co możemy zagwarantować to wysiłek, opieka i zaangażowanie.

Dostępne jak fundusz, elastyczne jak indywidualny portfel inwestycyjny

Portfele ICM TARGET

Oferujemy wiele atrakcyjnych możliwości Klientom, którzy chcą skorzystać z usługi profesjonalnego zarządzania portfelem. Nasze portfele ICM TARGET łączą w sobie niektóre cechy funduszy inwestycyjnych (zwłaszcza niższe koszty), a jednocześnie zapewniają dużą elastyczność w celu osiągnięcia pożądanego poziomu ryzyka i zysku oraz większej dywersyfikacji. Stosujemy jasną i przejrzystą strategię podejmowania decyzji inwestycyjnych do zarządzania tymi portfelami lecz pozostajemy otwarci na możliwe okazje inwestycyjne w Polsce i na całym świecie.

Podstawowe cechy:

 • Przeznaczone do pokrycia całego spektrum ryzyka i zysku - od bezpiecznego kapitału do wysokiego ryzyka i zysku
 • Dostępne dla wszystkich. Klienci mogą założyć portfel na mniejszą kwotę (od 10 000 EUR)
 • Niskie koszty. Jesteśmy w stanie znacząco obniżyć koszty zarządzania, co ma bardzo istotny wpływ na osiągnięcie zysku ze środków zainwestowanych długoterminowo.
 • Dźwignia finansowa. Klienci mogą zmienić parametry ryzyka i zysku wybranego portfela, wybierając poziom dźwigni, który chcą wykorzystać. Na przykład portfel Blue Chips spółek europejskich proponujących wysoką dywidendę może mieć oczekiwany zwrot około 5% bez dźwigni, ale nawet do 20%, z wykorzystaniem dźwigni. Jednakże zwiększa to poziom ryzyka inwestycji. To również oznacza, że klienci mogą tymczasowo korzystać z części zainwestowanej gotówki aby pokryć bieżące potrzeby.
 • Dynamiczna alokacja Twoich środków - umożliwiamy bardzo łatwe przerzucenie środków z jednego portfela TARGET na drugi.

Oferujemy następujące portfele TARGET:

 • TARGET Income – portfele przeznaczone do osiągnięcia stabilnego przychodu w średnim okresie, najczęściej inwestując w spółki wypłacające dywidendy oraz w obligacje bezpieczne;
 • TARGET Growth – portfele przeznaczone do osiągnięcia wysokiego wzrostu zainwestowanych środków; można to osiągnąć korzystając z różnych strategii - na przykład poprzez odpowiedni tzw. market timing lub inwestowania w młode spółki o spodziewanym wysokim tempie rozwoju;
 • TARGET-Date – portfele przeznaczone do osiągnięcia odpowiedniego zwrotu w określonym terminie; jest to osiągane poprzez alokację środków pomiędzy różne typy akcji i obligacje, stopniowo przesuwając środki do bezpieczniejszych inwestycji i gotówkę wraz z upływem czasu.

Dla więcej informacji odnośnie każdej kategorii TARGET, kliknij na jeden z linków na końcu strony.

 

Dla bardziej wyrafinowanych inwestorów, potrzebujących indywidualnie dopasowane rozwiązania

Portfele indywidualne ICM

Oferujemy naszym Klientom Indywidualnym możliwość zaprojektowania portfela inwestycyjnego w oparciu o ich własne potrzeby. Poszczególne portfele są zazwyczaj oparte na kilku czynnikach, które związane są z decyzją każdego klienta:

 • Oczekiwany zwrot
 • Możliwość i chęć podejmowania ryzyka
 • Horyzont czasowy
 • Zapotrzebowanie płynności
 • Podatki
 • Szczególne okoliczności

Korzystając z tych czynników możemy zaprojektować portfel dla klienta z określoną alokacją aktywów (skład akcji, obligacji, obligacji skarbowych, środków pieniężnych i instrumentów pochodnych). Podczas wyboru instrumentów finansowych każdej klasy aktywów, stosujemy podejście top-down - począwszy od oceny całej gospodarki, następnie określając, które sektory są bardziej wydajne w przewidywanych warunkach gospodarczych, a następnie wybieramy poszczególne akcje w obrębie każdego sektora.