Otwórz rachunek

 
1 Dane klienta 2 Informacja o Beneficjencie rzeczywistym 3 Formularz FATCA 4 Nieobowiązkowa 5 Complete
Page 1 of 5 (0%)
Dane klienta
Klienta

PESEL

Dla Firm
Imię i nazwisko reprezentanta
Dowód osobisty:
Dowód osobisty / Paszport:
Dowód osobisty/ Paszport Pełnomocnika:
Dane kontaktowe:
Urząd Skarbowy:
Agent (opcja nieobowiązkowa)

Administratorem danych osobowych jest Intercapital Markets AD z siedzibą w Bułgarii, adres: ul. Dobrudża 6, Sofia 1000, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Sofijski w 2003 r., licencja № RG-03-0204/24.02.2006, wydany przez Komisję Nadzoru Finansowego R Bułgarii, ЕIK 131057477, z adresem zarządu ul. Dobrudża 6, Sofia 1000, Bułgaria, tel.: (+359) 29210510, e-mail: office@intercapital.bg Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.) i art. 2 ust.2 art.4 pkt.1 bułgarskiej Ustawy o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 4 stycznia 2002 Nr 1, ze zm.). Na każdym etapie przetwarzania danych osobowych osobie, której te dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania..